Toegankelijkheid

Het Natuurcentrum Haus Ternell/CRIE Eupen streeft ernaar zijn websites en toepassingen drempelloos toegankelijk te maken. De digitale toegankelijkheidsverklaring is verplicht op grond van het Besluit individuele en openbare elektronische communicatie van overheden in het Duitse taalgebied (wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.ternell.be.

Status van verenigbaarheid met de vereisten.

Deze website is overwegend, maar nog niet volledig, toegankelijk. Aan de eisen van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 wordt ruimschoots voldaan.

De volgende functies worden momenteel ondersteund.

 • Groot lettertype/weergave: De vergroting van de paginaweergave met de gangbare browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari) wordt gedaan met “CTRL” en “+” voor Windows en met “cmd” en “+” voor Apple.
 • Verkleinen lettertype/weergave: Het verkleinen van de paginaweergave met de gangbare browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari) wordt gedaan met “CTRL” en “-” voor Windows en met “cmd” en “-” voor Apple.
 • De inhoud van de website past zich automatisch aan de schermgrootte van het gebruikte apparaat aan (responsive web design).
 • Achtergronden van alternatieve teksten voor afbeeldingen. Wanneer de muis over een afbeelding glijdt, wordt de inhoud van de afbeelding toegelicht. Deze informatie wordt in aanmerking genomen door de voorleessoftware.
 • Een browser-side voorleesfunctie van teksten (bijvoorbeeld vanaf Firefox 49.0) wordt op de meeste subpagina’s ondersteund. Vanwege hun verschillende inhoud is deze functie niet beschikbaar op de homepage.
 • Logische structuur en schets van de inhoud.

Niet-toegankelijke inhoud

De hieronder vermelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

  • Documenten (.pdf, .docx, enz.)

die in de webpresentatie zijn opgenomen.

Redenering:

De verstrekte documenten zullen achtereenvolgens worden aangepast.

  • Video’s

ingebed in de webaanwezigheid.

Redenering:

De levering van de video’s met een audiobeschrijving kon tot dusver niet worden gerealiseerd.

  • Cartografie binnen de website

.

Redenering:

Cartografische weergave is een nuttige en zeer bruikbare aanvulling op informatie. Cartografie is van nature een picturale weergave en kan dus niet voldoen aan de eisen van volledige toegankelijkheid.

 • Redactionele inhoud (gedeeltelijk)

Redenering:

Vanwege de vakspecifieke inhoud die althans gedeeltelijk op deze website wordt gepubliceerd, is een eenvoudige taalopmaak (bijvoorbeeld het weglaten van vaktermen) niet altijd mogelijk.

Picturale voorstellingen (bv. infographics) of tabellarische lijsten worden gebruikt om contexten te verduidelijken en voor een betere illustratie. Deze zijn niet voor iedereen toegankelijk.

 • Ontbrekende alternatieve teksten (gedeeltelijk)

Redenering:

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst waarmee de inhoud van een afbeelding kan worden verklaard wanneer de muis erover wordt bewogen. Deze informatie kan ook in aanmerking worden genomen door voorleessoftware. Ontbrekende alternatieve teksten worden geleidelijk toegevoegd.

Opstelling van deze Toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring is afgelegd op 1 april 2021.

De beoordeling van de verenigbaarheid van de website met de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102′ werd onderzocht in de vorm van een door de overheidsinstantie uitgevoerde zelfbeoordeling. De Toegankelijkheidscheck accessibility.belgium.be/nl/tools/bosa-accessibility-check ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) werd hiervoor als basis genomen. Bovendien werd de site onderworpen aan een kritische analyse volgens de W3C-criteria.

Verdere maatregelen om de toegankelijkheid te implementeren zullen met de ontwikkelaar van de website worden besproken.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 6 april 2021.

Feedback en contactgegevens.

Vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website kunt u mailen naar info@ternell.be of schriftelijk sturen naar Naturzentrum Haus Ternell/CRIE Eupen, Ternell 2-3, B-4700 Eupen.

Ons doel is de artikelen zo te schrijven dat ze begrijpelijk zijn voor bezoekers die geen of slechts een oppervlakkige kennis van het onderwerp in kwestie hebben. Wij nemen uw suggesties graag ter harte indien u van mening bent dat een artikel de over te brengen inhoud op een onnodig ingewikkelde manier weergeeft.

Handhavingsprocedure

Indien via de bovengenoemde feedbackmethoden geen of geen bevredigend antwoord wordt gegeven, kunt u dit kenbaar maken door een klacht in te dienen bij het directoraat.

Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen of opmerkingen krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen, beschwerde@dg-ombudsdienst.be per e-mail of schriftelijk. U kunt ook een afspraak aanvragen via het gratis nummer 0800 987 59. De ombudspersoon zal uw klacht onderzoeken en proberen te bemiddelen.