Onze partner

In onze projecten werken we samen met tal van partners die dezelfde doelen nastreven als wij:

Het CRIE-netwerk:

een netwerk van milieu-educatiecentra in Wallonië:  www.crie.be

exploregio.net: een netwerk van buitenschoolse leercentra in de Euregio Maas-Rijn:  www.exploregio.net

Koninklijke Bijenteeltvereniging van Eupen en omstreken 1896: Wij werken samen met de bijenteeltvereniging in het kader van de bijenteeltcursus. Bovendien beheert de vereniging een bestuivingsstation op het terrein van Haus Ternell:  https://www.bienenzuchtverein-eupen.be

V.o.G. River Treaty Weser: De River Treaty Weser ontwikkelt een actieprogramma voor de bescherming, verbetering of het herstel van de goede ecologische kwaliteit van de rivier, haar oevergebieden en zijrivieren en voert dit in samenwerking met de gemeenten uit. www.crvesdre.be

V.o.G. Flussvertrag Maas-Unterlauf, Plaatselijk Comité Göhl-Inde: www.meuseaval.be  ww.monepuration.be

Gîtes d’étape: Wij werken nauw samen met de jeugdherberg van Eupen en bieden schoolklassen die daar een verblijf boeken een gevarieerd programma over natuur en milieu: https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/eupen/

Koninklijke Sterrenwacht van België – Seismologie: De afdeling Seismologie van de Koninklijke Sterrenwacht van België heeft op het terrein van Huis Ternell een seismograaf geïnstalleerd om de aardschokken in de regio te registreren: www.seismologie.be/de

Seminar- en evenementencentrum Kloster Heidberg: Voor gasten van Kloster Heidberg bieden wij wandelingen aan om onze mooie regio te ontdekken: www.klosterheidberg.be

Ontmoetingscentrum ViDo Burg-Reuland: Wij verzorgen ook schoolklassen in Burg Reuland en bieden de kinderen interessante inzichten in onze natuur: www.vido-ostbelgien.be

Worriken Centrum: In samenwerking met het sport- en recreatiecentrum Worriken bieden wij sport- en natuurweken aan voor schoolklassen: www.worriken.be

Réseau IDée: Een netwerk van meer dan 120 organisaties die actief zijn op het gebied van milieu-educatie en educatie voor duurzame ontwikkeling: www.reseau-idee.be

BNEDD: Vereniging van actoren in het onderwijs voor duurzame ontwikkeling in de Grote Regio: www.bne-grossregion.net

LEADER 2014 – 2020 “Tussen Weser en Göhl”: Maatregelenprogramma van de Europese Unie ter bevordering van innovatieve acties in plattelandsgebieden. In het kader van het project “Bescherming van beken en rivieren” werkt Haus Ternell als projectpromotor samen met de stad Eupen, de gemeente Lontzen, de gemeente Raeren, het riviercontract Mass-Unterlauf (plaatselijk comité Göhl – Inde), de WFG Ostbelgien, de ÖKLE Raeren, het natuurpark Hohes Venn-Eifel en het riviercontract Weser om de kwaliteit van de plaatselijke wateren te verbeteren: www.leader-ostbelgien.be/lag-zwischen-weser-und-goehl/unsere-gewaesser-und-ihre-abwassersituation

Aachenerkinder.de www.aachenerkinder.de – Vrijetijdsactiviteiten voor gezinnen en kinderen in Aken en omgeving

Aachen50plus.de www.aachen50plus.de – Internetportaal voor 50-plussers in de stadsregio Aken en omgeving

Logo
Logo
Logo