Toegang tot de Hoge Venen

De Hoge Venen hebben een oppervlakte van meer dan 4.000 ha en zijn daarmee het grootste natuurreservaat van België.  De vegetatie bestaat vooral uit heide met bos, diepe veengebieden, beschermde turfafzettingen en hier en daar loofbos. Veel verschillende en  bijzondere  dieren en planten leven en groeien hier.

Om dit buitengewone natuurreservaat in stand te kunnen houden, zijn beschermende maatregelen van kracht in de verschillende zones:

  • B-zones

    In de B-zones zijn honden niet toegestaan (ook niet wanneer ze aangelijnd zijn). Langlaufen, paardrijden, fietsen en het plukken van planten, bessen en paddestoelen zijn verboden. U dient op de gemarkeerde paden te blijven.

  • C-zones

    In de C-zones mag u uitsluitend onder begeleiding van een erkende C-zone-wandelgids komen. Verder gelden dezelfde beperkingen als voor zone B.

  • D-zones

    In de D- zones heerst een volledig toegangsverbod.

In de beschermde zones, net als in de aangrenzende bossen, zijn roken, open vuur, het wegwerpen van afval, kamperen en motorrijden verboden!

Rode vlag

Wanneer het lange tijd erg droog is geweest, vooral in de maanden maart tot mei, wordt aan de toegangswegen van de Hoge Venen af en toe een rode vlag gehesen. Tegelijkertijd worden de toegangen tot de knuppelpaadjes, die dwars door de Hoge Venen lopen, gebarricadeerd.

Het betreden van deze gemarkeerde gebieden is dan ten strengste verboden!

In eerst instantie geschiedt dit uit brandveiligheidsoverwegingen. De oppervlakte van het veengebied droogt namelijk relatief snel uit en het gevaar bestaat, dat grote delen van het natuurbeschermingsgebied kunnen ontbranden. Zelfs een niet geheel gedoofde en weggeworpen sigaret kan voor brand zorgen. Als deze brand niet snel opgemerkt wordt, zal hij zich razendsnel verbreiden. Daar het vengebied tamelijk ontoegankelijk is, zijn de brandblusmogelijkheden gering.

Dit verbod geldt niet voor het Natuurleerpad in het Polleûr-Ven tussen Baraque Michel en Mont-Rigi. Ook de brede boswegen, die um de gesperde gebieden heen lopen, zijn toegankelijk. In de genoemde periodes zijn er dus toch mogelijkheden te over om de Hoge Venen te verkennen.

Over versperring van de Veengebieden beslist de Forstdirektion in Malmedy. Haus Ternell krijgt geen informatie van officiële zijde over eventuele versperringen en kan hierover dus geen definitieve informatie geven.

Wandelaars die op de hoogte willen zijn van de laatste stand, kunnen zich bij de officieel daarvoor bestemde hotline informeren:

+32 (0)80/44.72.73