Centrum voor milieueducatie

Wij van Haus Ternell hebben een visie. Wij willen de wereld om ons heen, voor ons mensen en voor de dieren en planten die met ons de aarde bewonen, de moeite waard en bereid voor de toekomst maken.

Daaruit is onze missie ontstaan. Wij willen mensen informatie en uitleg geven over duurzaamheid, natuur en milieu. Wij willen graag, dat mensen bewust met de wereld omgaan en we willen opleiden.

Wij willen de mensen direkt aanspreken en met raad en daad bijstaan om de wereld geschikt te maken voor de volgende generaties.

Een belangrijk deel van ons werk richt zich dan ook op de burgers van morgen, onze kinderen. Kinderen en jongeren proberen wij liefde bij te brengen voor de natuur en enthousiast te maken voor natuurbescherming. Wij willen hen uitleggen, hoe ons koop- en consumptiegedrag zijn invloed heeft op de de wereld om ons heen. Laten begrijpen, dat wij door onze -nog zo kleine- beslissingen in ons dagelijks leven invloed hebben op de kwaliteit van ons milieu. Dan kunnen kinderen hun kennis verder geven, aan hun ouders, broers en zussen en vrienden en zo een wereld van verschil maken!

Milieueducatie door het netwerk: CRIE-centra

Als Oost-Belgisch centrum voor milieueducatie en duurzaamheid wordt Haus Ternell ook door Wallonië erkend en daardoor in het kader van het CRIE-netwerk ondersteund.

CRIE betekent „Centre régional d´Initiation à l´environnement“, regionaal centrum voor milieueducatie.

Het netwerk bestaat uit 11 centra voor milieueducatie in Wallonië met volgende doelstellingen:

  • Ontwikkeling en organisatie van milieupedagogische activiteiten en animaties voor scholen, voor buitenschoolse leerplaatsen en voor vakantiekampen.
  • Aanbieden van opleiding op het gebied van milieu.
  • Ontwikkelen en beschikbaar stellen van animatie- en onderwijsmateriaal.
  • Overig: documentatie, ondersteuning bij schoolprojecten, ondersteuning van plaatselijke initiatieven m.b.t. milieu- en natuurthema´s.

 

De basis van ons werk is, net als van alle CRIE-centra, een actieve pedagogiek, die gericht is op ervaren en doen. De leerling staat daarbij in het middelpunt, zodat deze actief en verantwoordelijk aan zijn eigen ontwikkeling kan werken.

Door het direkte kontakt met de natuur en het levende, willen wij de mensen bewust maken van hun relatie met de omgeving – een relatie die altijd bestaat en zonder welke geen leven mogelijk is.

Wij willen de ontwikkeling naar duurzaamheid in onze maatschappij ondersteunen. Waarden als solidariteit, tolerantie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigen initiatief horen hierbij.

Verdere links: