2.08.2022

“Green-eyed powerhouse”

De extreem droge zomer en de tot een beekje verworden bovenloop van de Getzbach schrikken wat waarschijnlijk de meest indrukwekkende soort grote libel van de Hoge Venen is, niet af: Ook dit jaar controleert de takstaartjuffer (Cordulegaster boltonii) zijn territorium in majestueuze vlucht en met weinig schuwheid. De foto's van dit jonge mannetje zijn genomen bij de uitmonding van de waterloop uit de Brackvenn. Hij was neergestreken om te "chillen" op een houten paal.